• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Sunuş

  77. sayımızla tekrar merhaba.

  Bu sayımızı ne yazık ki deprem gerçeğini yok sayan politikaların binlerce insanımızın canına mal olduğu, binlerce insanımızın yaralandığı, binlercesinin evsiz, işsiz, acı içinde çaresiz kaldığı koşullarda çıkartıyoruz. Deprem bölgesinde yeniden hem bölgeyi hem kendilerini var etmeye çalışan acılı insanlarımızın acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaşadığımız büyük felaket, aklı, bilimi rehber edinmiş, kamucu bir yaklaşımla yaşamı örgütlemeyi ilke edinmiş, eşitlikçi, liyakati gözeten, temel hak ve özgürlüklere saygılı, kayırmacılığın hiçbir türüne geçit vermeyen açık, hesap veren bir yönetim anlayışını yaşama geçirmeden var olamayacağımızı bir kez daha göstermiştir. Diliyoruz ve umuyoruz ki felaketler sadece felaket olarak kalmaz. Felaketler, bir kez daha akla bilime aykırı davranarak kar hırsı ile ülke kaynaklarının yağmalanmasını engelleyen çağdaş, demokratik bir düzenin inşasının gerekliliğinin anlaşılmasını sağlar ve bir kez daha bu tür felaketler yaşamayacağımız bir ekonomik, sosyal, siyasal sistem kurulmasını beraberinde getirir.

  77. sayımızda da Yargıtay 9. ve 10. Hukuk Dairelerinin, Bölge Adliye Mahkemeleri İş Hukuku Dairelerinin vermiş olduğu toplam 70 adet karar, 1 adet Anayasa Mahkemesi kararı ve 3 adet HGK yayımlanmıştır.

  İlk sayımızdan elinizdeki 77. sayıya kadar aksatmadan Alman Federal Mahkeme Kararlarını çevirip bize ulaştıran Prof. Dr. Alpay Hekimler hocamıza, iş hukukuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını çevirme görevini üstlenen Arş. Gör. İrem Çelik’e, Yargıtay kararlarının taranmasında büyük emekleri olan Av. İrfan Taşkın ve Av. Adil Anlama’ya ve dergiye gelen makalelerin takibinde bize katkı sunan genç dostlarımız Dilan Kıran ve Dr. Feyza Turgay’a teşekkür ediyoruz.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, alan editörlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 78. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

   

  Yayın Yönetmeni

  Dr. Murat ÖZVERİ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ