• Kitap Tanıtımı: Emeğin Hallerine Dair Yüzleşmeler/Prof. Dr. Ercan Güven'e Armağan

  Editör

   img3 

  Emeğin Hallerine Dair Yüzleşmeler

  Aytül Ayşe CENGİZ / Banu Uçkan HEKİMLER

  Günümüzde bir yandan yeni çalışma ilişkileri ve biçimleri ortaya çıkarken diğer taraftan emek giderek kırılganlaşmakta, güvencesizleşmekte ve parçalanmaktadır. Bu sistem içinde emeği insan sermayesi-kaynak olarak gören “modern/güncel(!)” söylemler, farklılık derken eşbiçimliliği, kalite derken denetimi, bağlılık derken bağımlılığı, eşitlik derken bireyciliği düşünce yollarımıza ekmektedir. Bu tür söylemlerin üretilmesinde bilimsel dünyanın nerede ve nasıl konumlanmış olduğu da önemlidir. Dayanışma ve kolektif bilince duyulan ihtiyacın giderek arttığı böylesi bir dönemde, endüstri ilişkileri ve endüstri psikolojisinin kesiştiği bir alanda yazılan bu kitapta emeğe dair güncel sorunlar klasik ön kabullerden uzaklaşılarak, eleştirel olarak ele alınmakta ve tartışmaya açılmaktadır.

   KİTABIN BÖLÜMLERİ VE YAZARLARI

  CANIM BABAM, KIYMETLİ HOCAM-Prof. Dr. H. Zümrüt GÜVEN TONUS

  DEDEM PROF. DR. ERCAN GÜVEN - A. Can TONUS

  ERCAN HOCAM - Prof. Dr. Ufuk AYDIN

  ERCAN GÜVEN HOCA - Prof. Dr. Nüvit GEREK

  HOCAM PROF. DR. ERCAN GÜVEN - Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN

  Sinemada Taylorizmin İzini Sürmek: Metropolis (1927) Filmi ve Zihin/Kol Emeği Ayrımına İlişkin Bir Okuma Denemesi - Akansel YALÇINKAYA

  Türkiyede Çalışan Yoksulluğunun Yansıması: Çalışan Maddi Yoksunluğu - Kerem BERKMAN

  Meşru Görülen Yasa Dışı Çalışmalar - Murat ÖZVERİ

  İstihdam Statülerinin Gri Alanında Güvencesizleşme: Türkiyede Esnaf Kurye Modeli - Erkan KIDAK

  Derin Güvencesizlik Kıskacında Türkiyede Ev İşçileri - Ceyhun GÜLER

  Türkiyede Ücretsiz Aile Çalışanlarının (Katkıda Bulunan Aile Çalışanları) İstihdam Ve Sosyal Politikadan Dışlanması - Recep KAPAR

  Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Pandemide Toplu Olarak Kullanılması ve Sendikal Eylem: Birleşik Metal-İş Sendikası Örneği - Denizcan KUTLU

  6356 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiyede Sendikal İstatistikler (2013-2022): Kamu İşçisinin Geri Dönüşü ve Asimetrik Sendikalaşma -Aziz ÇELİK, Feyza TURGAY

  İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi - Ufuk AYDIN, Melis KUTLU

  Ütopik Bir Bakış Açısıyla Türkiyede İşçilerin İşyeri Seviyesinde Yönetime Katılım Hakkı Üzerine Değerlendirmeler ve Bir Model Önerisinin Temel Bileşenleri - Alpay HEKİMLER

  İşgücü Piyasasında Hiyerarşi Ve Ayrımcılık - Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

  Maddi Olmayan Emek, Duygulanımsal Emek Ve Prekarya Bağlamında Kadın Emeği - Temmuz GÖNÇ ŞAVRAN

  Robot Emeği Ve İnsan-Doğa-Teknoloji İlişkisinde Robot Emeğine Yeni Bir Yaklaşım - Mustafa ÖZBİLGİN, Cihat ERBİL

  Emek ve Ekoloji: Yönetsel Yaklaşımlar Ve Öneriler - Cihat ERBİL, Janset ÖZEN-AYTEMUR

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ